• MEA

บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

Concrete Products

บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต


จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้า, ฐานรากเสาไฟฟ้า, คานหม้อแปลง, เสาเข็มสตับ, เสาเข็มไอ,แฮนด์โฮล  

บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
46/1 ม.1 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-584-1704, 02-583-8337 ต่อ 5245

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 80,968
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-584-6768
  • MEA
    E-mail : concreteproducts@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง