• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

  • เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟระบบแรงดัน 12/24 KV
  • เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟระบบแรงดัน 69/115

การสมัครเข้าร่วมโครงการ


แจ้งความประสงค์ พร้อมยื่นแบบขอสมัครเป็นสมาชิกรายปี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ MEA BETTER CARE SERVICE การไฟฟ้านครหลวง

      : 0-2878-5295 ถึง 97 , 089-968-6029 (คุณสมบัติ) , 081-645-6946 (ดร.จีรัง)

      : 0-2878-5396

      : bettercare@mea.or.th, cheerang.pcd@mea.or.th หรือ meabettercare@yahoo.com
บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 107,960
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5369
  • MEA
    E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง