• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 • ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน
 • ให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan)
 • บริการให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้าขัดข้องให้กับสมาชิกตลอด 24 ชม.
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีย่อย

 
 

Be The Best Partner For Customers


 

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 110,955
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2878-5369
 • MEA
  E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง