MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

Preventive maintenance

Provide preventive maintenance service for such systems as electrical

Business Overview

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันโจรกรรม ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานและโรงงาน

ผลงานที่ผ่านมา

     ·      

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

     ·      

ศาลแขวงพระนครใต้

     ·      

โรงพยาบาลศิริราช

     ·      

ศูนย์การค้ารอยัลการ์เดนท์พลาซ่า

     ·      

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

     ·      

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

     ·      

ลิฟต์โดยสารพระที่นั่งวิมานเมฆ ขนาด 1,000 กิโลกรัม แบบไม่มีห้องเครื่อง

     ·      

ลิฟต์เตียง ขนาด 750 กิโลกรัม  ที่โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง


Contact Us
 

โทรศัพท์

:

0-2220-5902, 0-2225-0012 ต่อ 4310

โทรสาร

:

0-2220-5173

อีเมล์

:

[email protected]