MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

Safety & Security System Design

We provide service of planning, design, install and consultancy service.

Business Overview

บริการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งและให้คำปรึกษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันโจรกรรม ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานและโรงงาน


ผลงานที่ผ่านมา

     ·       

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

     ·       

ศาลแขวงพระนครใต้

     ·       

โรงพยาบาลศิริราช

     ·       

ศูนย์การค้ารอยัลการ์เดนท์พลาซ่า

     ·       

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

     ·       

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 
Contact Us

โทรศัพท์

:

0-2220-5902, 0-2225-0012 ต่อ 4310

โทรสาร

:

0-2220-5173

อีเมล์

:

control@mea.or.th