MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตยานนาวา

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตยานนาวา

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3027/1 ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขต บางคอแหลม กทม. 10120
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2611-5200, 0-2289-0151, 0-2291-0566
โทรสาร
0-2611-5291
จุดสังเกต
ติดกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2289-3158 , 0-2611-5222 , 0-2611-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2611-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2611-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2611-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2611-5225
ONE STOP SERVICE
0-2291-9456, 0-2611-5226, 0-2611-5227
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2611-5224