MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขต



เขตวัดเลียบ

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตวัดเลียบ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 121 ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กทม. 10200
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2220-5000
โทรสาร
0-2220-5291
จุดสังเกต
เชิงสะพานพระปกเกล้า/สะพานพุทธ ฝังพระนครตรงข้าม รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2221-0812, 0-2220-5222, 0-2220-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2220-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2220-5280
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2220-5380
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2220-5325,02-220-5240
ONE STOP SERVICE
0-2220-5387
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2220-5224