MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตสมุทรปราการ

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตสมุทรปราการ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 386 ถนน สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2791-5200, 0-2395-0122, 0-2388-0508, 0-2389-2529
โทรสาร
0-2791-5291
จุดสังเกต
สามแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนศรีนครินทร์

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2395-0178 , 0-2791-5222 , 0-2791-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2791-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2791-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2791-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2791-5225
ONE STOP SERVICE
0-2395-3190 , 0-2791-5226, 0-2387-0955
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2791-5224