MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตสามเสน

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตสามเสน

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 809 ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กทม. 10300
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2242-5200 , 0-2243-0131 , 0-2241-5409
โทรสาร
0-2242-5291
จุดสังเกต
สีแยกศรีย่าน ติดกับกรมชลประทานสามเสน ใกล้โรงพยาบาลวชิระ

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2243-0564, 0-2242-5222, 0-2242-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2242-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2242-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2242-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2242-5225
ONE STOP SERVICE
0-2242-5226
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2242-5221