MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตราษฎร์บูรณะ

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตราษฎร์บูรณะ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 21 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2877-5200 , 0-2427-0700
โทรสาร
0-2877-5291
จุดสังเกต
ใกล้ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2427-6244 , 0-2877-5222 , 0-2877-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2877-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2877-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2877-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2877-5225
ONE STOP SERVICE
0-2877-5226, 0-2877-5227
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2877-5224