MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตนนทบุรี

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตนนทบุรี

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 285 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2902-5200 , 0-2580-7480 , 0-2588-4521
โทรสาร
0-2902-5291
จุดสังเกต
ใกล้โรงพยาบาลโรคทรวงอก สี่แยกแคลาย

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2588-0903, 0-2902-5222, 0-2902-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2902-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2902-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2902-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2902-5225,0-2902-5391
ONE STOP SERVICE
0-2588-5026, 0-2902-5226, 0-2902-5227
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2902-5224