MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตมีนบุรี

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตมีนบุรี

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 66 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2907-5200 , 0-2543-8405, 0-2919-5004
โทรสาร
0-2907-5291
จุดสังเกต
อยู่ใกล้สถานีบริการน้ำมันเชลล์

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2543-8404 , 0-2907-5222 , 0-2907-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2907-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2907-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้/ใบเตือน
0-2907-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2907-5225
ONE STOP SERVICE
0-2907-5226
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2907-5224