MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตบางใหญ่

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตบางใหญ่

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 38/2 หมู่ 10 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2832-5200 , 0-2595-1300
โทรสาร
0-2832-5291
จุดสังเกต
ก่อนถึงแยกบางใหญ่ ทางไปวัดสวนแก้ว

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2595-1317, 0-2832-5222, 0-2832-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2832-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2832-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2832-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2832-5225
ONE STOP SERVICE
0-2832-5226,0-2832-5227
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2832-5224