MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตบางพลี

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตบางพลี

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 70/1 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2769-5200 , 0-2316-8001
โทรสาร
0-2769-5291
จุดสังเกต
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1และ โฮมโปร เขตบางพลี

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2750-1510, 0-2769-5222, 0-2769-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2769-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2769-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2769-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2769-5225
ONE STOP SERVICE
0-2769-5227
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2769-5224