MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตบางเขน

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตบางเขน

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 6 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กทม. 10220
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2986-0000 , 0-2792-5200
โทรสาร
0-2792-5291
จุดสังเกต
ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุ ติดกับสถานีตำรวจดับเพลิงบางเขน ถนนพหลโยธิน

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2552-0319, 0-2792-5222, 0-2792-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2792-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2792-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2792-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2792-5225
ONE STOP SERVICE
0-2792-5226, 0-2792-5321, 0-2986-0709
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2792-5224