MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตเขตบางกะปิ

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : เขตบางกะปิ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กทม. 10250
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2314-0024, 0-2314-2101, 0-2719-9280, 0-2725-5200
โทรสาร
0-2725-5291
จุดสังเกต
ติดกับบริษ้ทวอลโว ใกล้ริมทางรถไฟคลองตัน ถนนรามคำแหง

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2314-0688, 0-2725-5222, 0-2725-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2725-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2725-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2725-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2725-5225
ONE STOP SERVICE
0-2725-5226
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2725-5224