MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร

ประกาศผลสอบ

วันเริ่มรับสมัคร : 12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62

6220

ประกาศผลการสอบในคุณวุฒิต่างๆ รวม 25 คุณวุฒิ

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ประกาศผลสอบ

วันเริ่มรับสมัคร : 12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62

6246

ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) และ พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0