MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 15 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62

6204

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 2

ประกาศผลสอบ

วันเริ่มรับสมัคร : 8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62

6233

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 7 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62

6203

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ปริญญาตรีทางการบัญชี

1

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 6 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62

6202

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ

130

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0