MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศผลสอบข้อเขียน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศผลสอบข้อเขียน

ประกาศผลสอบข้อเขียน

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

165

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติฯ และกำหนดการทดสอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

ดูประกาศรายชื่อ

164

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ

ดูประกาศรายชื่อ

163

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติฯ และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ

ดูประกาศรายชื่อ

162

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ และ การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop จำนวน 23 คุณวุฒิ

ดูประกาศรายชื่อ

161

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 23 คุณวุฒิ

ดูประกาศรายชื่อ

158158

ประกาศผลสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

154154

ประกาศผลการสอบตำแหน่ง นิติกร 4

151

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร 4

ดูประกาศรายชื่อ