MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
รายชื่อผู้สมัครสอบ
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบ

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

11264

ประกาศ รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์

11164

ประกาศเลื่อนทดสอบภาคทดปฏิบัติ ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดพัสดุ

11064

ประกาศเลื่อนทดสอบภาคทดปฏิบัติ ลูกจ้างเครื่องมือกล

109640

แจ้งเปลี่ยนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

108640

ประกาศกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

106106

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

105640

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

104640

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รวม 22 คุณวุฒิ

6402

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

6401

ประกาศรับสมัครคุณวุฒิต่างๆ รวม 22 คุณวุฒิ