MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
รายชื่อผู้สมัครสอบ
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบ

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

120120

แจ้งเลื่อนการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และการขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

119119

แจ้งเลื่อนกำหนดวัน การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดพัสดุ

118118

กำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และการขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

11764

การทดสอบภาคปฏิบัติการชับรถยนต์ชินิดที่ 2 และการขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างเครื่องมือกล

11664

แจ้งกำหนดวัน การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดพัสดุ

11564

แจ้งกำหนดวัน การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

11464

ประกาศเลื่อนการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และการขับรถยนต์ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

11364

ผลการสอบ และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ

11264

ประกาศ รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์

11164

ประกาศเลื่อนทดสอบภาคทดปฏิบัติ ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดพัสดุ

11064

ประกาศเลื่อนทดสอบภาคทดปฏิบัติ ลูกจ้างเครื่องมือกล

109640

แจ้งเปลี่ยนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

108640

ประกาศกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

106106

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

105640

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

104640

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รวม 22 คุณวุฒิ

6402

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

6401

ประกาศรับสมัครคุณวุฒิต่างๆ รวม 22 คุณวุฒิ