MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 18 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61

61007

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 18 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61

61006

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 6

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 1 ต.ค. 61 - 1 ต.ค. 61

610041

ผลการทดสอบปฏิบัติการขับยานต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ และการสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 14 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61

61004

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ

124

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61

6102

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 2

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61

6101

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 3

ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

วันเริ่มรับสมัคร : 30 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61

600041

สามารถดูเลขที่นั่งสอบ กำหนดการสอบ และ สถานที่สอบ คุณวุฒิต่างๆ ได้ อีกช่องทางคือ (https://mea.thaijobjob.com/201806/)

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0