MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 15 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66

153153

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง นิติกร 4

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 20 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66

152152

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 15 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66

151

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร 4

5

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 16 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66

150150

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ, ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

26

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66

149149

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

26

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66

148

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง รวม 23 คุณวุฒิ

93

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

วันเริ่มรับสมัคร : 15 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66

147

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน

5

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66

146

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

26

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

วันเริ่มรับสมัคร : 15 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66

145

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่ง นิติกร 4 จำนวน 5 อัตรา

5

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0