MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
  • A
  • A
  • A
Theme
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home » The Auction » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

All items (2409 results)

NUMBER
Subject / Description
Method / Date adn time
MP3-8966-JHZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 63037334908
ประกวดราคาจ้างทำสายเซอร์วิสดรอพชนิดสายคว็อดดรูเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. (Code 6145-214-01400) จำนวน 49,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8966-JHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 3 Apr 20 - 13 Apr 20
Date and Time for Bid Submission : 14 Apr 20
ฝกส.049/2562
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง 115 kV KDT-796 Circuit เพื่อ Tie Line ลอดคลองตำหรุ ตามข้อโครงการ 12.2.09.4 ณ บริเวณถนนสุขุมวิท
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 2 Apr 20 - 1 May 20
Date and Time for Bid Submission : 5 May 20
LD3-3322-VGX
จ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ภายในพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูอะนงคะลิ้นลา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 9 Apr 20 - 15 Apr 20
Date and Time for Bid Submission : 16 Apr 20
MA3-8577-WGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 63027049286
Spool insulator class 53-2 for 600 V จำนวน 270,000 ลูก
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 31 Mar 20 - 8 Apr 20
Date and Time for Bid Submission : 9 Apr 20
HR3-5210-TGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 63027265447
จ้างทำแหวนทองคำพร้อมกล่องบรรจุ จำนวน 1,332 วง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 31 Mar 20 - 8 Apr 20
Date and Time for Bid Submission : 9 Apr 20
LR3-3315-VGX
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 115,000 กิโลกรัม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 8 Apr 20 - 15 Apr 20
Date and Time for Bid Submission : 16 Apr 20
LR3-3316-VGX
ซื้อเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10.00 เมตร จำนวน 6,000 เส้น
Issuing Date (Selling Date) : 30 Mar 20 - 7 Apr 20
Date and Time for Bid Submission : 8 Apr 20
MA2-8738-WGZ เลขที่โครงการ 63027207342
Aluminum Cable Clamp
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 27 Mar 20 - 3 Apr 20
Date and Time for Bid Submission : 7 Apr 20
MP 37/63
Telescopic Universal Pole
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 24 Mar 20 - 31 Mar 20
Date and Time for Bid Submission : 1 Apr 20
MA63-1-008-TSX
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการข้อมูล และติดตามการอนุญาตพาดสายสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ ปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : -
Date and Time for Bid Submission : -
ฝกส. 237/2562
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV Circuit VDT-697 เพื่อจ่ายไฟเข้า สถานีย่อยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Line 1 ถาวร ตามข้อโครงการ 12.2.05.4 ณ บริเวณสถานีย่อยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - ถนนอังรีดูนังต์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 20 Mar 20 - 26 Mar 20
Date and Time for Bid Submission : 27 Mar 20
MA63-1-006-TSX
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ MEA E-Fix จำนวน 1 ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 5 Mar 20 - 13 Mar 20
Date and Time for Bid Submission : 16 Mar 20
  • 2,409results