MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
 • A
 • A
 • A
Theme
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

ประกาศดับไฟ

Home » ประกาศดับไฟ » Power Outage Notification Online

ประกาศดับไฟ

 • Coming soon/On process
 • Processed
 • Statistics

Coming soon/On process

  Date/Time Zone
 18/06/2023 08:30น. - 18/06/2023 15:30น.ริมถนนเพชรเกษม บริเวณ ปากซอยเพชรเกษม 98/1 ถึง ซอยเพชรเกษม 98
 18/06/2023 08:30น. - 18/06/2023 15:00น.ริมถนนปู่เจ้าสมิงพราย /กบจ.-ฟขป.ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูง บริเวณ ซ.เทศบาลเมืองปู่เจ้าฯ 2-4.(ปราบูเทค/ทองหล่อ) ถึง ซ.ร่วมพัฒนา 1-2. / เดอะแคช พระราม3 สำโรง
 18/06/2023 08:30น. - 18/06/2023 15:30น.ริมถนนเพชรเกษม บริเวณ ปากซอยเพชรเกษม 98/1 ถึง ซอยเพชรเกษม 98
 18/06/2023 08:30น. - 18/06/2023 15:00น.ริมถนนปู่เจ้าสมิงพราย /กบจ.-ฟขป.ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูง บริเวณ ซ.เทศบาลปู่เจ้าฯ 2-4.(ปราบูเทค/ทองหล่อ) ถึง ซ.ร่วมพัฒนา 1-2. /เดอะแคช พระราม3 สำโรง
 18/06/2023 08:30น. - 18/06/2023 15:00น.ริมถนนปู่เจ้าสมิงพราย /กบจ.-ฟขป.ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูง บริเวณ ซ.เทศบาลเมืองปู่เจ้าฯ 2-4.(ปราบูเทค/ทองหล่อ) ถึง ซ.ร่วมพัฒนา 1-2./ เดอะแคช พระรา3 สำโรง
 18/06/2023 08:30น. - 18/06/2023 15:00น.ถนนปู่เจ้าสมิงพราย /กบจ.-ฟขป.ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูง ซอยซ.ร่วมพัฒนา 1-2
 18/06/2023 08:30น. - 18/06/2023 15:00น.ถนนปู่เจ้าสมิงพราย /กบจ.-ฟขป.ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูง ซอยเดอะแคช พระราม3 สำโรง อาคาร A,B,C,D
 14/06/2023 08:30น. - 14/06/2023 15:30น.ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค
 11/06/2023 09:00น. - 11/06/2023 13:00น.ถนนร.พ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ กลุ่มงานหม้อแปลงปรับปรุงชุดเคเบิล หม้อแปลง
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 13:30น.ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ ซอยหมู่บ้านเฟื่องฟ้า ถึง ถนน ตัดใหม่
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 8
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 3
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 5 ถึง เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 7
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 9
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 14 ถึง เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 16
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 13
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 18
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 22 ถึง เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 24
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 24
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 15
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 17/1
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ หมู่บ้านสิริเพลส พัฒนาการ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 26
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 19 (หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 10)
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเทพารักษ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่ ม.SENA VELA ถึง ม.SENA KITH , บ.บี.วี.ซี.เจริญทรัพย์ จำกัด , บ.สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด การไฟฟ้าจะดับไฟดพื่อเปลี่ยนสายแรงกลาง
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 13:30น.ถนนสามวา ซอยสามวา 6 และริมคลองสามวา
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 20 ตั้งแต่ช่วงปากซอยเทียนทะเล 20 ถึงบริเวณแยกปากซอย 7
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 20 ตั้งแต่ช่วงปากซอยเทียนทะเล 20 ถึงบริเวณแยกปากซอย 7
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 20 ตั้งแต่ช่วงปากซอยเทียนทะเล 20 ถึงบริเวณแยกปากซอย 7
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 13:30น.ริมถนนถ.ปากน้ำฝั่งเหนือ ถ.ตัดใหม่ บริเวณ ปากซอยปากน้ำฝั่งเหนือ ถึง ริถนน ตัดใหม่ถึง คลองชักพระ
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 14:00น.ริมถนนบรมราชชนนี บริเวณ ถ.บรมราชชนนี โค้งออก ถ.กาญจนาภิเษก
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 10
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 12
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 11
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 20 ถึง เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 22
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 17
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 48 แยก 22
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนวงศ์สว่าง ซอยวงศ์สว่าง 8
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนพระยามนธาตุฯ ตั้งแต่ บริเวณซอยเฮงหลี 1 และ ซอยเฮงหลี 2 ถึง บริเวณซอยฝั่งตรงข้าม เฮงหลี 1
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนพระยามนธาตุ ตั้งแต่ บริเวณซอยเฮงหลี 1 และ เฮงหลี 2 ถึง บริเวณซอยฝั่งตรงข้าม ซอยเฮงหลี 1
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนพระยามนธาตุ ซอยสินสมบูรณ์
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 20 ตั้งแต่ช่วงปากซอยเทียนทะเล 20 ถึงบริเวณแยกปากซอย 7
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 20 ตั้งแต่ช่วงปากซอยเทียนทะเล 20 ถึงบริเวณแยกปากซอย 7
 11/06/2023 08:30น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 20 ตั้งแต่ช่วงปากซอยเทียนทะเล 20 ถึงบริเวณแยกปากซอย 7
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 17:30น.ริมถนนสุขุมวิท(ขาออก) บริเวณ ตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู47(มีจงมี) ถึง หมู่บ้าทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 หมู่บ้านลัดดารมย์ อีลีแกนส์
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ท้ายซอย แยก 7,8,10
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 16:00น.ริมถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณ 56
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 16:00น.ริมถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณ 56
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 13:00น.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ช่วงกลาง บริเวณคอนโด โพธิ์สามต้นลิฟวิ่ง
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 13:00น.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ช่วงกลาง บริเวณคอนโดโพธิ์สามต้นลิฟวิ่ง ตามที่ได้รับใบประกาศดับไฟ
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 17:30น.ริมถนนสุขุมวิท(ขาออก) บริเวณ ตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู47(มีจงมี) ถึง หมู่บ้าทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้
 11/06/2023 08:00น. - 11/06/2023 15:30น.ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ ซ.29 แยก 2
 10/06/2023 09:00น. - 10/06/2023 15:00น.ถนนสุขุมวิท 77 (ดับไฟให้กองงาน กจ. ปรับปรุงอุปกรณ์) ซอยอ่อนนุช 31
 10/06/2023 09:00น. - 10/06/2023 15:00น.ถนนสุขุมวิท 49 (ดับไฟให้กองงาน กจ. ปรับปรุงอุปกรณ์) ซอยสุขุมวิท 49 แยก 10-14
 10/06/2023 09:00น. - 10/06/2023 15:00น.ถนนถ.ลาดพร้าว ซอยซ.ลาดพร้าว 98
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 14:00น.ถนนเพชรเกษม48 ซอยเพชรเกษม48 แยก4-1
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 15:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก บริเวณ หมู่บ้านไทม์ โฮม ถึง ร้านอาหาร บึงมารวย
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 13:30น.ถนนเสรีไทย หมู่บ้านบ้านทองทิพย์คอนโดเทล
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 15:30น.ถนนราษฎร์พัฒนา บริเวณตั้งแต่แยกราษฎร์พัฒนา ถ.สุขสวัสดิ์ ถึง หน้าโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 14:00น.ริมถนนถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า บริเวณ หน้า รร.วัดดุสิตาราม ถึง หน้า รร.วัดดุสิตาราม
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 15:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก บริเวณ หมู่บ้านไทม์ โฮม ซอยกาญจนาภิเษก 44/1 ถึง บ่อตกปลาบึงมารวย
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 15:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก บริเวณ หมู่บ้านไทม์ โฮม
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 15:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก บริเวณ หมู่บ้านไทม์ โฮม ถึง ร้านอาหารบึงมารวย
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 15:30น.ถนนบางขุนเทียน ตั้งแต่ ซอยบางขุนเทียน 8 ถึง ซอยบางขุนเทียน 10
 10/06/2023 08:30น. - 10/06/2023 15:30น.ถนนบางขุนเทียน ตั้งแต่ ซอยบางขุนเทียน 8 ถึง ซอยบางขุนเทียน 10
 10/06/2023 08:00น. - 10/06/2023 13:30น.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ช่วงปากซอย ถึง แยก 10
 10/06/2023 08:00น. - 10/06/2023 15:30น.ถนนเจริญนคร ตั้งแต่ ซอย20
 09/06/2023 09:00น. - 09/06/2023 12:00น.ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอก ซอยประเสริฐดี
 08/06/2023 12:00น. - 08/06/2023 14:00น.ถนนพรานนก-สาย4 ซอยหมู่บ้านสิทธธิรินทร์ฝั่งเหนือ
 08/06/2023 09:00น. - 08/06/2023 18:00น.ถนนสามัคคี ตั้งแต่ ซอยนิชดาวิลล่า
 08/06/2023 09:00น. - 08/06/2023 14:00น.ริมถนนพุทธบูชา บริเวณ ซอยพุทธบูชา 45 ถึง ปากซอยพุทธบูชา 47
 08/06/2023 09:00น. - 08/06/2023 14:00น.ริมถนนพุทธบูชา บริเวณ ช่วงปากซอยพุทธบูชา 45 ถึง ปากซอยพุทธบูชา 47
 08/06/2023 08:30น. - 08/06/2023 16:00น.ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ 28
 08/06/2023 08:30น. - 08/06/2023 11:00น.ริมถนนอรุณอัมรินทร์ บริเวณ วัดโมลี
 08/06/2023 08:30น. - 08/06/2023 16:30น.ถนนวัดสุขใจ ซอยวัดสุขใจ 16
 07/06/2023 09:00น. - 07/06/2023 12:00น.ถนนหมู่บ้านชัยพฤกษ์ เปลี่ยนหม้อแปลงน้ำมันไหล
 07/06/2023 09:00น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนชัยพฤกษ์ ซอยชัยพฤกษ์22
 07/06/2023 09:00น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนแยกตาลเดี่ยว-วัดบางบัวทอง ซอยแยกตาลเดี่ยว
 07/06/2023 08:30น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนกองงานบำรุง ซอยท้ายซฮย พัฒนาการ 32
 07/06/2023 08:30น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนกองงานบำรุง ซอยท้ายซอย พัฒนาการ 32
 07/06/2023 08:30น. - 07/06/2023 14:30น.ถนนประชาชื่น ตั้งแต่ ซอยม.นันทวันประชาชื่น (ก.บำรุงปรับปรุงเสาเอนงานร้องเรียน)
 07/06/2023 08:30น. - 07/06/2023 12:00น.ริมถนนพุทธมณฑลสาย 1 บริเวณ เฉพาะส่วนที่ได้รับประกาศ
 07/06/2023 08:30น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนกองงานบำรุงปรับปรุงอุปกรณ์แรงกลาง ซอยซ.พัฒนาาร 32
 07/06/2023 08:30น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนกองงานบำรุง ซอยท้ายซอย พัฒนาการ 32
 07/06/2023 08:30น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนกองงานบำรุง ซอยท้ายซอย พัฒนาการ 32
 07/06/2023 08:30น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนเลยบคลองสอง บริเวณเลยบ้านปลาคราฟ
 07/06/2023 08:15น. - 07/06/2023 15:30น.ถนนกองงานบำรุง ซอยท้ายซอย พัฒนาการ 32
 06/06/2023 09:00น. - 06/06/2023 10:00น.ริมถนนสะแกงาม บริเวณ ซอยสะแกงาม 48 ถึง ซอยสะแกงาม 50
 06/06/2023 09:00น. - 06/06/2023 15:30น.ถนนแยกตาลเดี่ยว-วัดบางบัวทอง ซอยแยกตาลเดี่ยว
 06/06/2023 09:00น. - 06/06/2023 13:00น.ถนนพาสุข ถนนบองบอน 5 ซอยสุดซอยพาสุข(ช่วงปรับปรุงถนน)
 06/06/2023 08:30น. - 06/06/2023 11:30น.ถนนเสรีไทย หมู่บ้านบางกอกบูเลอร์วาร์ด รามอินทรา - เสรีไทย
 06/06/2023 08:30น. - 06/06/2023 16:30น.ริมถนนคลองสรรพสามิต บริเวณ คลองสรรพสามิต , คลองพิทยาลงกรณ์ , คลองขุนราชวินิจใจ , คลองประมง(คลองโล่ง) , คลองทะเล , คลองสหกรณ์
 06/06/2023 08:30น. - 06/06/2023 11:30น.ถนนเสรีไทย หมู่บ้านบางกอกบูเลอร์วาร์ด รามอินทรา - เสรีไทย
 05/06/2023 09:00น. - 05/06/2023 15:00น.ถนนเพชรบุรี (ดับไฟให้กองงาน กจ. ปรับปรุงอุปกรณ์) ซอยเพชรบุรี 41
 05/06/2023 09:00น. - 05/06/2023 14:00น.ถนนเพชรบุรี (ดับไฟให้ กจ. ปรับปรุงอุปกรณ์) ซอยเพชรบุรี 39
 05/06/2023 09:00น. - 05/06/2023 14:00น.ถนนเพชรบุรี (ดับไฟให้กองงาน กจ. ปรับปรุงอุปกรณ์) ซอยเพชรบุรี 31
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:00น.ริมถนนสุขสวัสดิ์ - ป้อมพระจุลฯ บริเวณ บริษัทเกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ ดับเฉพาะจุด
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ถนนพระยาสุเรนทร์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 19
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 14:00น.ถนนบางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 39 แยก ม.บางนาวิลล่า
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ โรงเรียนวัดหนามแดง ถึง ซอยหนามแดง-บางพลี 40
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ ซอยหนามแดง-บางพลี 42 ถึง ซอยหนามแดง-บางพลี 44
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ ซอยหนามแดง-บางพลี 46
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 16:30น.ริมถนนกาญจนาภิเษก บริเวณ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 ถึง ท้าย ซ.รามอินทรา 83 ด้านวงแหวนกาญจนาภิเษก
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ริมถนนกาญจนาภิเษก บริเวณ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 ถึง ท้าย ซ.รามอินทรา 83 ด้านวงแหวนกาญจนาภิเษก
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:00น.ริมถนนริมถนนสุขสวัสดิ์ -ป้อมพระจุลฯ บริเวณ ตั้งแต่ช่วงบริษัทเกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ ถึง บริเวณร้านเตี๋ยวยำ
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ถนนบางพลี-หนามแดง ซอยบางพลี-หนามแดง 23
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:00น.ริมถนนลาดปลาเค้า บริเวณ ซ.ลาดปลาเค้า 15 ถึง ซ.ลาดปลาเค้า 23
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:00น.ริมถนนสหการประมูล
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 16:30น.ริมถนนกาญจนาภิเษก บริเวณ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 ถึง ท้าย ซ.รามอินทรา 83 ด้านวงแหวนกาญจนาภิเษก
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:00น.ริมถนนริมถนนสุขสวัสดิ์ -ป้อมพระจุลฯ บริเวณ ตั้งแต่ช่วงบริษัทเกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ ถึง บริเวณร้านเตี๋ยวยำ
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 14:00น.ถนนบางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 39 แยก ม.บางนาวิลล่า
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 14:00น.ถนนบางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 39 แยก ม.บางนาวิลล่า
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 14:00น.ถนนบางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 39 แยก ม.บางนาวิลล่า
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ถนนวิภาวดีฯ บริเวณปากซ.ศูนย์อะไหล่หลักสี่ ซ.1
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ ซอยหนามแดง-บางพลี 48
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 12:00น.ริมถนนถ.สรรพวุธ บริเวณ ก.พิทักษ์ เปลี่ยนหม้อแปลงฯ พร้อมอุปกรณ์ HV,LV
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 14:00น.ถนนนาคนิวาส ซอยนาคนิวาส 27
 05/06/2023 08:30น. - 05/06/2023 15:30น.ริมถนนสุขสวัสดิ์์ บริเวณ ซอยสุขสวัสดิ์ 35/1
 05/06/2023 08:00น. - 05/06/2023 16:30น.ริมถนนสุขุมวิท (ทั้งสองฝั่งถนน) บริเวณ เลยซอยหวังวิบูลย์กิจ๖ ถึง ถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการถนนสุขุมวิท (ทั้งสองฝั่งถนน)
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:30น.ริมถนนกิ่งแก้ว ตั้งแต่ บริษัทเกรทติ้ง ฟอร์จูน คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ถึง ซอยกิ่งแก้ว 37 (ดับทั้งซอย) , บ.เฟิสท์บางกอก โลจิสติกส์ จำกัด , บ.พูลสปา จำกัด การไฟฟ้าจะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อพาดสายไฟฟ้าเพิ่ม 1 วงจร และปรับปรุงสายป้อน
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 13:30น.ถนนปากน้ำประโจมทอง ซอยปากทางซอยหน้าโรงเรียนกระโจมทอง
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนท่าอิฐ ซอยวัดท่าอิฐ
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนท่าอิฐ ซอยวัดท่าอิฐ
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 14:00น.ถนนบางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 39 แยกซอยหมอบุญชัย 1 และ 2
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:00น.ริมถนนชัยพฤกษ์
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 17:00น.ถนนกาญจนาภิเษก บริเวณเชิงสะพานคลองคอตัน
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 14:00น.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญฯ78
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:00น.ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 54/1 (หมู่บ้านศิรินคร)
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนพระรามเก้า (ดับไฟให้ กจ. ปรับปรุงโหลดหม้อแปลง) ซอยพระรามเก้า 41
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 12:00น.ถนนซ.ศรีด่าน 3/1 ซอยก.พิเชษฐ์ เปลี่ยนหม้อแปลงฯ พร้อมอุปกรณ์ HV,LV
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 17:00น.ถนนกาญจนาภิเษก ซอยเชิงสะพานคลองคอตัน
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอยในคลองบางน้อย,คลองลัดตานิล
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 13:30น.ถนนปากน้ำกระโจมทอง ซอยปากทางเข้าวัดสะพาน
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:00น.ริมถนนชัยพฤกษ์ บริเวณ หน้าตึกแถวก่อนถึง โมโน 29
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:00น.ริมถนนชัยพฤกษ์
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:00น.ริมถนนชัยพฤกษ์
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 16:30น.ริมถนนกาญจนาภิเษก บริเวณ กาญจนาภิเษก ถึง กาญจนาภิเษก
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก บริเวณ ท้ายซอยรัตนธานี 9 (บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด)
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 12:00น.ถนนซ.หนามแดง-บางพลี 16 ซอยก.พิทักษ์ เปลี่ยนหม้อแปลงฯ พร้อมอุปกรณ์ HV,LV
 04/06/2023 08:30น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนพระเทพตัดใหม่ ซอยคลองบางน้อย ซอยบางพรม 41
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนเทพารักษ์ ซอยลัดระหว่าง คลอง8ไปสุนทรวิภาค
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 15:30น.ริมถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล บริเวณ ตรงข้ามซอยเทียนทะเล 19 ดับเฉพาะจุด
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 ซอยซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน)
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน) ซอยกิจนิรันทร์ แมนชั่น
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน) ซอยซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน)
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 16:00น.ริมถนนถ.สุขุมวิทตัด ถ.บางพลี-ตำหรุ บริเวณ สามแยก ถ.สุขุมวิทตัด ถ.บางพลี-ตำหรุ ตั้งแต่ซอยถั่วงอกถึงบริษัทศุภราชทัวร์ ถึง ประตูน้ำตำหรุถึงหมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 16:00น.ถนนถ.สุขุมวิท ซอยถั่วงอก
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน) ซอยซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน)
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน) ซอยซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน)
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 15:30น.ถนนซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน) ซอยซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 (บางส่วน)
 04/06/2023 08:00น. - 04/06/2023 16:00น.ริมถนนถ.สุขุมวิท บริเวณ บ้านพักกรมชลประทาน ถึง บ.ศุภราชทรานสเปอร์
 03/06/2023 09:00น. - 03/06/2023 15:00น.ถนนสุขุมวิท (ดับไฟให้ กจ. ปรับปรุงอุปกรณ์) ซอยสุขุมวิท 21 ซอยข้าง รพ. จักษุรัตนิน
 03/06/2023 09:00น. - 03/06/2023 15:00น.ถนนสุขุมวิท (ดับไฟให้ กจ. ปรับปรุงอุปกรณ์) ซอยสุขุมวิท 61
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ถนนวัชรพล หมู่บ้านวรินทร
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ถนนวัชรพล หมู่บ้านฮาบิเทีย
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ถนนวัชรพล ซอยคาซ่าวิลล์
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ ซอยหนามแดง-บางพลี 15
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ ซอยหนามแดง-บางพลี 17
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ ซอยหนามแดง-บางพลี 17
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ริมถนน200 ปี ตั้งแต่คลองสุคัน,ซ.วัดสุคัน และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 14:00น.ริมถนนอรุณอัมรินทร์ บริเวณ ตึกแถวริมถนนอรุณอัมรินทร์ ถึง แยกทางเข้าวัดบางยี่ขัน ถึงแยกอรุณอัมรินทร์ ตาทที่ได้รับใบประกาศดับไฟ
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอยวัดบางรักใหญ่
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ถนนวัชรพล หมู่บ้านสิริยา
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ถนนวัชรพล หมู่บ้านฮาบิทาวน์
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ถนนวัชรพล หมู่บ้านวิสต้า อเวนิว
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ บ.เอเชียเมทัล จำกัด มหาชน ถึง ซอยหนามแดง-บางพลี 19
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ริมถนนหนามแดง-บางพลี 15 บริเวณ ซอยหนามแดง-บางพลี 19 ถึง บ.แอลแอลเอส2005
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ถนนวัชรพล
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 12:00น.ถนนซ.ศรีด่าน 22 พัฒนาชุมชน 3 ซอยก.พิทักษ์ เปลี่ยนหม้แปลงฯ พร้อมอุปกรณ์ HV,LV
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 12:00น.ริมถนนซ.เฉลิมฯ บริเวณ ก.พิเชษฐ์ เปลี่ยนหม้อแปลงฯ พร้อมอุปกรณ์ HV,LV
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ริมถนน200 ปี ตั้งแต่คลองสุคัน,ซ.วัดสุคัน และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:30น.ริมถนน200 ปี ตั้งแต่คลองสุคัน,ซ.วัดสุคัน และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 15:00น.ริมถนนคุณหญิงฤชุพันธ์ุ(ปรับปรุงอุปกรณ์)
 03/06/2023 08:30น. - 03/06/2023 14:00น.ถนนเพชรเกษม 68 ซอยแยก 34
Metropolitan Electricity Authority So you 're a power user to take this opportunity , if you have any questions . For more information on the MEA and MEA Call Center Anywhere call . 1130 24 hours .
Statistics 2023 (All Territory)