MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า

หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน » แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน

แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า

แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า (11 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565-2566
ขนาดไฟล์: 1.07 MB
124 22 ธ.ค. 65
แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2566-2570
ขนาดไฟล์: 1.44 MB
251 28 ก.พ. 66
แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ระยะที่ 1
ขนาดไฟล์: 1.77 MB
107 22 ธ.ค. 65
แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ระยะที่ 2
ขนาดไฟล์: 2.32 MB
87 28 ก.พ. 66
แผนงานสายใต้ดินรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน-ครม.(127.3 กม)
ขนาดไฟล์: 7.46 MB
1,302 20 ก.ย. 63
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)
ขนาดไฟล์: 6.83 MB
1,350 29 พ.ย. 62
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564
ขนาดไฟล์: 719.70 KB
1,781 18 พ.ค. 60
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์: 421.12 KB
1,311 18 พ.ค. 60
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์: 5.87 MB
3,066 18 พ.ค. 60
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก
ขนาดไฟล์: 821.61 KB
12,224 13 ธ.ค. 56
แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 2551-2556
ขนาดไฟล์: 3.35 MB
2,160 27 เม.ย. 55
  • 11รายการ