MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

กระทรวงมหาดไทย

หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ » นโยบายภาครัฐ » กระทรวงมหาดไทย
นโยบายภาครัฐ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย (17 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
การประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขนาดไฟล์: 143.75 KB
45 24 ก.ค. 63
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2563
ขนาดไฟล์: 356.58 KB
41 1 พ.ค. 63
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์: 1.07 MB
42 9 มี.ค. 63
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ขนาดไฟล์: 44.68 KB
172 19 ส.ค. 62
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ขนาดไฟล์: 770.43 KB
577 26 ม.ค. 61
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ขนาดไฟล์: 1.03 MB
695 20 ต.ค. 60
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ขนาดไฟล์: 1.11 MB
557 20 ต.ค. 60
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ขนาดไฟล์: 1.13 MB
633 20 ต.ค. 60
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ขนาดไฟล์: 1.11 MB
719 20 ต.ค. 60
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ขนาดไฟล์: 1.18 MB
621 20 ต.ค. 60
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ขนาดไฟล์: 1.07 MB
534 20 ต.ค. 60
สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์: 1.05 MB
942 20 ต.ค. 60
  • 17รายการ