MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน (64 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ กฟน. ผ่านสื่อวิทยุ FM 105.5
ขนาดไฟล์: 192.29 KB
1 2 ธ.ค. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวฯสถานีโทรทัศน์นิวทีวีช่อง 18
ขนาดไฟล์: 238.72 KB
1 2 ธ.ค. 63
จ้างคุณเอกกี้ เอกชัย เป็น Presenter ของ MEA
ขนาดไฟล์: 172.22 KB
1 2 ธ.ค. 63
จ้างคุณอ้น ศรีพรรณ เป็น Presenter ของ MEA
ขนาดไฟล์: 189.64 KB
1 2 ธ.ค. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (นสพ.ข่าวสด) ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 176.56 KB
7 11 พ.ย. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวฯรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ MONO 29
ขนาดไฟล์: 126.12 KB
6 11 พ.ย. 63
จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านงานบริการของ กฟน. ผ่านช่องทางสื่อ Facebook Fanpage I
ขนาดไฟล์: 191.00 KB
10 30 ต.ค. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (นสพ.บางกอกโพสต์) ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 184.39 KB
10 29 ต.ค. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (นสพ.โพสต์ทูเดย์) ประจำปี 2563 ครั้งที่2
ขนาดไฟล์: 161.79 KB
9 28 ต.ค. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์(นสพ.บางกอกโพสต์) ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์: 159.06 KB
10 28 ต.ค. 63
จ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ กฟน. ผ่านช่องทางyoutube
ขนาดไฟล์: 152.62 KB
10 28 ต.ค. 63
ผลิต,เผยแพร่ข่าวสารต่างๆผ่านทีวีดิจิตอล Nation 22
ขนาดไฟล์: 150.12 KB
11 28 ต.ค. 63
  • 64รายการ