MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน (117 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (นสพ.คมชัดลึก)ครั้งที่ 2ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 183.08 KB
30 30 มี.ค. 64
ปชส. ภาพลักษณ์ของ กฟน. ผ่าน นสพ. มติชน
ขนาดไฟล์: 145.59 KB
30 26 มี.ค. 64
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯทาง TNN หมายเลข 16
ขนาดไฟล์: 274.30 KB
54 5 มี.ค. 64
ปชส. ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวีธีการ GDN,Line Adsฯ
ขนาดไฟล์: 221.54 KB
49 5 มี.ค. 64
เผยแพร่สปอตโฆษณาช่วงการแข่งขันกีฬาฯ ช่อง True Visions
ขนาดไฟล์: 166.82 KB
51 5 มี.ค. 64
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางทีวี ช่อง 3
ขนาดไฟล์: 250.92 KB
52 1 มี.ค. 64
เผยแพร่สปอตโฆษณาทางเพย์ทีวี True Vision
ขนาดไฟล์: 159.96 KB
53 1 มี.ค. 64
ปชส. ผ่านสื่อจอ LED สถานีรถไฟฟ้า BTS
ขนาดไฟล์: 242.58 KB
55 23 ก.พ. 64
ผลิต,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (นสพ.เดลินิวส์)
ขนาดไฟล์: 261.36 KB
58 23 ก.พ. 64
บชส.ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ IT Influencer
ขนาดไฟล์: 215.13 KB
58 23 ก.พ. 64
เผยแพร่ ปชส. ข่าวสารทางวิทยุ จส. 100
ขนาดไฟล์: 194.16 KB
57 23 ก.พ. 64
เผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-31 ต.ค.63
ขนาดไฟล์: 189.42 KB
57 23 ก.พ. 64
  • 117รายการ