MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน (110 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ปชส. ผ่านสื่อจอ LED สถานีรถไฟฟ้า BTS
ขนาดไฟล์: 242.58 KB
3 23 ก.พ. 64
ผลิต,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (นสพ.เดลินิวส์)
ขนาดไฟล์: 261.36 KB
3 23 ก.พ. 64
บชส.ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ IT Influencer
ขนาดไฟล์: 215.13 KB
3 23 ก.พ. 64
เผยแพร่ ปชส. ข่าวสารทางวิทยุ จส. 100
ขนาดไฟล์: 194.16 KB
3 23 ก.พ. 64
เผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-31 ต.ค.63
ขนาดไฟล์: 189.42 KB
3 23 ก.พ. 64
ผลิตและเผยแพร่ข่าวฯผ่านสื่ออนไลน์ของ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ งวด2
ขนาดไฟล์: 232.44 KB
3 22 ก.พ. 64
เผยแพร่ ปชส. Ad ผ่านสื่อนิตยสาร SM Magazine
ขนาดไฟล์: 204.80 KB
3 22 ก.พ. 64
ผลิต,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางช่อง Nation 22
ขนาดไฟล์: 275.03 KB
3 22 ก.พ. 64
ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ Kapook
ขนาดไฟล์: 231.97 KB
3 22 ก.พ. 64
เผยแพร่ ปชส. ข่าวสารทางวิทยุ สวพ.91
ขนาดไฟล์: 195.19 KB
3 22 ก.พ. 64
ผลิต,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลขที่ 30
ขนาดไฟล์: 258.71 KB
3 22 ก.พ. 64
ปชส. ข่าวสารผ่านสื่อภายในรถไฟฟ้า BTS ปี2563
ขนาดไฟล์: 192.98 KB
3 22 ก.พ. 64
  • 110รายการ