MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจ่ายเงิน

หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจ่ายเงิน
เกี่ยวกับองค์กร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจ่ายเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจ่ายเงิน (19 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์: 955.99 KB
78 16 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์: 688.25 KB
126 20 ต.ค. 65
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
ขนาดไฟล์: 1.44 MB
84 28 พ.ย. 65
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
ขนาดไฟล์: 1.02 MB
147 25 ก.ค. 65
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์: 1.04 MB
159 27 เม.ย. 65
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์: 708.72 KB
334 18 ต.ค. 64
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
ขนาดไฟล์: 1.21 MB
257 14 ต.ค. 64
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์: 1.11 MB
481 8 เม.ย. 64
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์: 686.64 KB
764 20 ต.ค. 63
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
ขนาดไฟล์: 1.19 MB
853 17 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์: 1.16 MB
907 22 เม.ย. 63
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์: 775.50 KB
771 6 พ.ย. 62
  • 19รายการ