MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี (5 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) และแผนปฏิบัติ ปี 2566
ขนาดไฟล์: 7.16 MB
35 25 พ.ย. 65
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติ ปี 2565
ขนาดไฟล์: 8.31 MB
601 28 มี.ค. 65
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570 และแผนปฏิบัติปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 6.43 MB
5,691 19 ม.ค. 64
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติฯ ปี 60-64 ปรับปรุงครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์: 1.34 MB
5,134 16 ม.ค. 62
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติฯ ปี 60-64 ปรับปรุงครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์: 1.29 MB
1,467 16 ม.ค. 62
  • 5รายการ