MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

MEA ส่งความห่วงใย กับกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #4 ...แจกโค้ดส่วนลด GrabFood 50 ฿ !!

8 มกราคม 2564 531
 "MEA ส่งความห่วงใย กับกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #4"
...แจกโค้ดส่วนลด GrabFood 50 ฿ !!

**อยู่บ้านปลอดภัย ลดความเสี่ยง Covid-19 
เพียงท่านชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนดผ่านช่องออนไลน์ ได้แก่ หักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต, MEA Smart Life, Internet Banking, MobileApplication นับตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

**สำหรับลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (สามารถตรวจสอบได้จาก ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หัวข้อ “ประเภท (type)” ต้องระบุว่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3) ในพื้นที่จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น !!

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ Application MEA Smart Life เพื่อรับโค้ดส่วนลด มูลค่า 50.- บาท จำนวน 2,500 สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ MEA กำหนด

...ด่วนจำนวนจำกัด !!

รูปภาพ