MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

”MEA ส่งความสุขกับกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #3” ...แจกโค้ดส่วนลด S&P 50฿ !!

25 ธันวาคม 2563 373
 "MEA ส่งความสุขกับกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #3"

...แจกโค้ดส่วนลด S&P 50฿ !!

**สำหรับลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (สามารถตรวจสอบได้จาก ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หัวข้อ “ประเภท (type)” ต้องระบุว่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3)

**เป็นลูกค้าที่ชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต, MEA Smart Life, Internet Banking, Mobile Application, ATM นับตั้งแต่รอบบิลเดือน สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ Application MEA Smart Life เพื่อรับโค้ดส่วนลด มูลค่า 50.- บาท จำนวน 2,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่ามีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

...ด่วนจำนวนจำกัด!!

ดูราายละเอียดเพิ่มเติมที่รูปด้านล่าง

รูปภาพ