MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

Back to Work จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟแบบคุ้มค่าได้เงิน

8 กรกฎาคม 2563 5480

 Back to Work จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟแบบคุ้มค่าได้เงิน

1. กรอกโค้ด BILLJULUT เพื่อรับคูปองเงินคืน 15 บาท สำหรับจ่ายบิลค่าไฟผ่าน AirPay
2. รับคูปองส่วนลดสำหรับจ่ายบิลอื่น 20 บาท (ต้องทำข้อ 1 ก่อน)
พิเศษ เมื่อจ่ายครบ 2 บิล รับสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลดจ่ายบิลมูลค่า 20 บาท
เมื่อจ่ายครบ 3 บิล รับสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลดจ่ายบิลมูลค่า 20 บาท 
และเมื่อจ่ายครบ 4 บิล รับสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลดจ่ายบิลมูลค่า 60 บาท 
พร้อมแต้มเกม RoV และ Free Fire อีก 120 แต้ม

รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://airpay.in.th/u/meajul