MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมเปิดงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย

22 พฤษภาคม 2566 179

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566  นายพรเทพ เอี่ยมบำรุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารจัดการยานพาหนะ 1 ฝ่ายจัดการยานพาหนะ และเครื่องมือกล  เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2 และร่วมรับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงานจาก นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประธานการจัดงานฯ โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้ความสนใจกว่า 60 แห่งทั่วประเทศไทย และจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 73 ทีม โดยมีกำหนดแข่งขันระหว่าง วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม2566  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 


MEA ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการพร้อมขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตามแผนงานด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินนโยบายในด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการสร้างโมเดลทางธุรกิจและอาชีพใหม่ด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียนนิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงบทบาทของยานยนต์ไฟฟ้าที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สร้างองค์ความรู้เป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศโดยคนไทยอย่างยั่งยืน


#โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

#MEAEV 

#EV #EVChargingStation

#EVApplication #EVcharger

#รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า #รถยนต์ไฟฟ้า #รถอีวี #รถพลังงานไฟฟ้า

#กระทรวงอุตสาหกรรม #สอวช #สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ