MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

20 มีนาคม 2566 1866
ตามที่ได้มีประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ ฝทม. 2/2566 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การตรวจคุณสมบัติและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้สมัครสอบ เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศเมื่อวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2566 นั้น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)


โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.mea.or.th/upload/register/job/152152.pdf


#MEAสมัครงาน

#Recruit

#พนักงานสนาม1

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ