MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

สุดยอดรางวัลแห่งจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส MEA ภูมิใจ คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)​

17 มีนาคม 2566 1672
MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ภูมิใจ คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ในครั้งที่ 4 รวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ครั้งที่ 7 - 10 ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม CHANGE G : Governance ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างยั่งยืนของ MEA จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

 

#NACCIntegrityAwards #NACC11 #รางวัลองค์กรโปร่งใส

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ