MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

16 มีนาคม 2566 82
 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน และพนักงาน MEA ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลฯ ในทุกวันพฤหัสบดีระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน .. 2566 โดย MEA มีกำหนดการร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่ 23 มีนาคม 2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 และวันที่ 21 กันยายน 2566 ตามลำดับ

 

#เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล

#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll #ChangeforGood

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ