MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA บูรณาการ EGAT สร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าเมืองมหานคร

16 มีนาคม 2566 137

นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และนายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) พร้อมด้วยคณะผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง EGAT และ MEA เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า และนำไปสู่ความมั่นคงเชื่อถือได้ในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่จำหน่ายระบบไฟฟ้าของ MEA ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566


#MEA

#EGAT

#ระบบไฟฟ้ามั่นคง

#MEASmartEnergy

#การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

รูปภาพ