MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

”MEA เจิดจ้า” ร่วมเดินรณรงค์ประหยัดพลังงาน กับกิจกรรม ”กทม. ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน”

13 มีนาคม 2566 135
 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 มาสคอต "MEA เจิดจ้าตัวแทนพลังงานสุดน่ารักของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมเดินรณรงค์ประหยัดพลังงาน ในกิจกรรม  "กทมร่วมใจ ลดใช้พลังงานโดยมีนางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร สลปร่วมกิจกรรมฯ  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


สำหรับกิจกรรม "กทมร่วมใจ ลดใช้พลังงานเป็นการส่งส่งเสริมการประหยัดพลังงานด้วยแนวคิด 3  1  ปิด - ปรับ - ปลด - ลด การใช้พลังงาน 

 ปิด ปิดสวิตช์ไฟ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้

ปรับ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ปรับเวลาเปิด ปิดเครื่องปรับอากาศ ปรับเปลี่ยนการจัดอาหารว่างในการประชุม ปรับมาใช้แก้วน้ำส่วนตัว

ปลด ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน เช่น กระติกน้ำร้อน ถังน้ำเย็น ปลั๊กพัดลม ปลั๊กคอมพิวเตอร์

ลด ลดการใช้พลังงาน (ทางเดียวกันขึ้นรถไปด้วยกันลดการใช้ลิฟต์ (เดินขึ้นบันไดลดการใช้แก้ว/ขวดพลาสติกหันมาใช้อุปกรณ์ใช้ซ้ำได้ เช่น แก้วน้ำ กระบอกน้ำแทนพลาสติก


MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญรวมถึงส่งเสริมกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดมา จึงพร้อมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้บุคลากรทุกภาคส่วน มีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และผลกระทบด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป 


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเพจสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร


#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll #ChangeforGood

#ประหยัดพลังงาน #ร่วมใจลดใช้พลังงาน 

#กทม #สลป #MEAเจิดจ้า #เจิดจ้า 

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร