MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เป็นเจ้าภาพหารือแนวทางพัฒนาโครงการ Smart City ร่วมกับ Osaka Gas จากประเทศญี่ปุ่น

13 มีนาคม 2566 233
 วันนี้ (13 มี.. 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด หรือ MEAei เป็นเจ้าภาพการประชุมหารือแนวทางพัฒนาโครงการ Smart City ร่วมกับทางบริษัท Osaka Gas จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท NS-OG Energy Solutions (Thailand) จำกัด หรือNSET โดยมี Mr.Shunji Umeoka, International Business Manager จาก Osaka Gas และ Mr.Naohiro Matsumoto, Director Corporate Management (NSET) ร่วมหารือ  อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย


สำหรับประเด็นหารือในครั้งนี้ เป็นการเจรจาถึงกรอบแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา Smart Energy ภายในโครงการ Smart City บนพื้นที่โครงการมักกะสัน และพื้นที่โครงการบางซื่อ เพื่อพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการคมนาคม โดยทั้ง 2 โครงการ นับว่าเป็นโครงการระดับ Mega Project ที่คาดว่าจะเป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครในอนาคต โดยบริษัท Osaka Gas จากประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานไฟฟ้าในระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น มี Market Capitalization สูงเป็นอันดับที่ 4 ของบริษัทพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น และมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในด้านการให้บริการ District Cooling โดยในปัจจุบันได้มีการให้บริการด้าน Co-generation ในประเทศไทย ผ่านบริษัท NSET ซึ่งมีลูกค้ารายสำคัญ เช่น Honda (Thailand) เป็นต้น


ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ MEA ในการพัฒนาธุรกิจ Smart Energy ในพื้นที่โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่  ในด้าน District Cooling ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร


#SmartCity #SmartEnergy

#OsakaGas #NSET

#MEASmartEnergySolutions #MEAei

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

รูปภาพ