MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2564

8 กุมภาพันธ์ 2566 122
วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2566) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 4,500,000 บาท และขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินวันเปิดงานกาชาด จำนวน 500,000 บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม
 
 
#สภากาชาดไทย
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#กระทรวงมหาดไทย
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง #MEASafety #MEAsmartLife
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ