MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ส่งมอบเสาไฟที่ไม่ใช้งานแล้วโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินให้กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพื้นที่และฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7 กุมภาพันธ์ 2566 237
 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ส่งมอบเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินให้แก่กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 234 ต้น เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่แนวคันดินป้องกันการพังทลายชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพื้นที่โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566 อีกทั้งช่วยฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ป้อมพระจุลจอมเกล้า .แหลมฟ้าผ่า .พระสมุทรเจดีย์ .สมุทรปราการ 

 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากการนำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในแต่ละโครงการที่ไม่ใช้แล้วรวมถึงเสาไฟฟ้าที่ชำรุดนำมาสร้างคุณประโยชน์โดยสามารถใช้กันคลื่นกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะเลได้ สำหรับคุณสมบัติเด่นของเสาไฟฟ้านั้นเนื่องจากเสามีลักษณะเป็นแท่งคอนกรีตที่มีความแข็งแรง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นจากโครงสร้างลวดเหล็กภายในเสาไฟฟ้า ทำให้สามารถรับแรงดัดได้มากถึง 4.5 ตันเมตร หรือหักโค้งได้ประมาณ 7-8 เซนติเมตร ทำให้มีความแข็งแรงทนทานสามารถรองรับความรุนแรงของคลื่นทะเลที่มากระทบได้มากขึ้น และจากความร่วมมือระหว่าง MEA และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่า แนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยเสาไฟฟ้าสวมด้วยยางรถยนต์ ช่วยลดความแรงของกระแสน้ำทำให้มีปริมาณการสะสมของตะกอนหลังเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ต้นกล้าและลูกไม้ ประเภทไม้โกงกาง รวมถึง พรรณไม้น้ำต่าง  ที่อยู่หลังแนวป้องกันมีปริมาณหนาแน่นขึ้น รวมถึงมีการกลับมาของสัตว์น้ำนานาพันธุ์และนกนานาชนิด มีแนวโน้มการอยู่รอดเพิ่มขึ้น ส่วนยางรถยนต์ที่สวมอยู่กับเสาไฟฟ้าจากผลการศึกษาไม่พบการสลายตัวที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม หรือส่งผลกระทบทางลบต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและป่าชายเลนแต่อย่างใด ซึ่งจากผลสำเร็จการนำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนและไม่ใช้งานแล้วจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่าง  มาปักเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ตามแนวทาง MEA’s Model นั้น ทำให้ MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคหน่วยงานเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018 ในสาขา Green Leadership  กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งแสดงถึงการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของ MEA ได้เป็นอย่างดี

 

#บริจาคเสาไฟฟ้า #ฟื้นฟูธรรมชาติทางอย่างยั่งยืน

#กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ #กองทัพเรือ 

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll #ChangeforGood

#กระทรวงมหาดไทย

#ระบบไฟฟ้ามั่นคง #MEASafety #MEAsmartLife

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ