MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการ MEA คว้า 3 รางวัล CEO THAILAND AWARDS 2023 และ TOP BRAND AWARDS 2023 ตอกย้ำการเป็นผู้นำบริหารองค์กรภาครัฐที่พัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทย

30 มกราคม 2566 394

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 หม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2023 ใน 2 สาขา และรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2023 โดยมีนายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เป็นผู้แทนในการเข้ารับรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ MEA ได้รับ 3 รางวัล ใหญ่ได้แก่ รางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2023 ใน 2 สาขา คือ สาขาผู้บริหารองค์กร ด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารองค์กร (ภาครัฐ) และสาขาด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2023 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจพนักงาน MEA ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจการทำงานผลักดันองค์กรอย่างมั่นคงเป้าหมายเพื่อให้บริการประชาชน และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ กำหนดวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีความสำเร็จก้าวหน้าในการบริหารงานรวมถึงมีกระบวนการพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สะท้อนถึงองค์กรมีคุณภาพที่พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต MEA ยังมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเมืองมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

 

#รางวัลผู้บริหารแห่งปี

#รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์

#CEOTHAILANDAWARDS2023

#TOPBRANDAWARDS2023

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ