MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA บูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบสร้างความมั่นคงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

26 มกราคม 2566 360
 MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะได้บูรณาการด้านระบบไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุดสภาพไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประประชาชน ดังนี้
 
- กรุงเทพมหานคร แจ้งได้ที่ : 
LINE @traffyfondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) คลิก https://lin.ee/nwxfnHw  
สายด่วน กทม. 1555 หรือสำนักงานเขต
Facebook ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร / ศูนย์ กทม. 1555 https://www.facebook.com/rongtook1555/
 
- จังหวัดนนทบุรี และ สมุทรปราการ แจ้งได้ที่ : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลิก http://www.dla.go.th/servlet/ShowLinkServlet?_mode=map&provinceId=12
 
 
- กรมทางหลวง (ถนนกาญจนาภิเษก ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนเทพรัตน และถนนบรมราชชนนี) แจ้งได้ที่ : 
สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์กรมทางหลวง คลิก http://complain.doh.go.th
 
- กรมทางหลวงชนบท (ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และถนนกัลปพฤกษ์) แจ้งได้ที่ : 
1146 Hotline กรมทางหลวงชนบท
  
หมายเหตุ : ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีหน้าที่ติดตั้ง และบำรุงรักษา ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าว ที่ติดตั้งและใช้ไฟฟ้าสาธารณะ และเป็นองค์กรตามนิยามไฟฟ้าสาธารณะที่ภาครัฐกำหนด จะได้รับการยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า
 
หากประชาชนพบสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand), Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
#MEASafety
#ไฟดับ #สายไฟฟ้า #เสาไฟฟ้า #ไฟฟ้าสาธารณะ #ไฟฟ้าส่องสว่าง
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร