MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เปิดบ้านต้อนรับคณะนิสิตและนักศึกษาฝึกงาน มท. ศึกษาดูงานด้านงานบริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมืองมหานคร

25 มกราคม 2566 175
 วันนี้ (25 มกราคม 2566) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง โดย ฝ่ายฝึกอบรม พร้อมด้วยการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ให้การต้อนรับคณะนิสิตและนักศึกษาฝึกงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการและระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA เพื่อให้ได้รับประสบการณ์องค์ความรู้ภารกิจที่สำคัญของ MEA สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาดังกล่าว จะได้นำความรู้ไปใช้และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 

#ศึกษาดูงาน

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood  

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ