MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ลงนามสัญญาเดินหน้าระบบ Metro Microgrid โรงไฟฟ้าขยะแพรกษา

23 มกราคม 2566 554

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชนร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายระบบ Microgrid แรงดันกลางพร้อมติดตั้ง

ที่บริเวณโรงไฟฟ้าขยะแพรกษา สมุทรปราการ ระหว่าง MEA และ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน ห้องAuditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย 

 

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงการยกระดับศักยภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พร้อมกับการผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมในการผลิต และใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติจากการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ให้กลายเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครที่ยั่งยืน MEA จึงได้ดำเนินโครงการ Metro Microgrid ขึ้น เพื่อศึกษา และใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งสามารถสำรองการจ่ายพลังงานในพื้นที่ใกล้เคียง ลดระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับ สร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้าให้มั่นคงและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับโครงการ Metro Microgrid ของ MEA ยังมีการดำเนินโครงการในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ด้วยการบริหารจัดการพลังงานในระบบ Microgrid มีการใช้พลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสำรอง เช่น Battery Energy Storage, Solar PV และ Generator นอกจากนี้ยังมีโครงการ Smart Community ที่จะเป็นชุมชนนำร่องการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจร มีการใช้ Renewable Energy ในการซื้อขายพลังงาน และรองรับในการบริหารจัดการพลังงานที่เชื่อมต่อกับพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2569

 

#MetroMicrogrid

#MOU

#โรงไฟฟ้าขยะแพรกษา

#MEASMARTENERGY

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ