MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer ) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์)

22 มกราคม 2566 196
 เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) กลุ่มUMD ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จัดกิจกรรม "แสงสว่างสู่โรงอาหารน้อง โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์.ไทรน้อย .นนทบุรี ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงอาหาร เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี  คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

#พนักงานอาสาสร้างสรรค์ #MEAVolunteer

#MEACSR #แสงสว่างสู่โรงอาหารน้อง

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood  

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ