MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จัดเต็มความมั่นคงระบบไฟฟ้าเสริมการท่องเที่ยวอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช

20 มกราคม 2566 287

ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณรอบ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการได้เสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช โดยการจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันต่ำ และแรงดันกลาง เพื่อสร้างความมั่นคงและเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ดังกล่าวที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Auto Transfer Switch เพื่อสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุขัดข้องจากระบบสายป้อนไฟฟ้าจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งได้ ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์โดยรอบสถานที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

สำหรับโครงการอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ประกอบด้วย 

อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนหน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลานระยะทาง 96 เมตร มีพื้นที่รวม 6,285 ตารางเมตร (เปิดใช้งานแล้ว)

อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เป็นทางเดินลอดชั้นใต้ดินระยะทาง 90 เมตร มีพื้นที่รวม 1,043 ตารางเมตร (เปิดใช้งานแล้ว)

อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาหน้าพระลาน ระยะทาง 37 เมตร มีพื้นที่รวม 390 ตารางเมตร (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

 

#อุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลาน

#อุโมงค์ทางลอดถนนมหาราช

#อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย

#MEASmartEnergy

#กรุงเทพมหานคร #กทม

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร