MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานความร่วมมือด้านระบบสื่อสาร ฯ ในคณะทำงาน Reliability 3 การไฟฟ้า ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงาน

29 พฤศจิกายน 2565 133

คุณวัฒนชัย ธรรมวิไลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คุณนพรัตน์ จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสื่อสาร EGAT หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณศุภทัต อินทร์ขาว ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 การไฟฟ้า ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานคณะทำงานความร่วมมือด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม ในคณะทำงาน Reliability 3 การไฟฟ้า ประเด็นระบบสื่อสารใช้งานระหว่างหน่วยงาน ระบบข้อมูลพลังงานไฟฟ้า ICCP (Inter Control Center Communications Protocol) ตามแผนงานเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับระบบสื่อสารการเชื่อมโยงด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็ว  นี้

 

 

#3การไฟฟ้า #EGAT #MEA #PEA

#การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ