MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เข้าเยี่ยมชมโรงงานดัดแปลงรถยนต์เป็นรถพลังไฟฟ้า ( EV Conversion )

29 กันยายน 2565 135
วันนี้ (29 กันยายน 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และพนักงาน MEA เข้าเยี่ยมชมโรงงานดัดแปลงรถยนต์เป็นรถพลังไฟฟ้า ( EV Conversion ) ณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด 
 
รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร และช่วยลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแผนงานด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินนโยบายในด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาอย่างต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายสำคัญของ MEA ในการดำเนินภารกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
#PANUS
#EV Conversion
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ