MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เขตสมุทรปราการ รับมอบรางวัลศูนย์ราชการสะดวก ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2565

28 กันยายน 2565 69
 MEA เขตสมุทรปราการ รับมอบรางวัลศูนย์ราชการสะดวก ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2565

วันนี้ (28 กันยายน 2565) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสมบูรณ์ โอฬารศิริกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทน MEA รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก ระดับก้าวหน้า ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ ซึ่งพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

MEA ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ MEA ในการยกระดับคุณภาพบริการ เพิ่มเติมนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการให้บริการให้มีความสอดคล้องกับการใช้บริการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และการได้รับบริการที่สร้างความประทับใจ ตลอดจนการคำนึงถึงความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ MEA ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC ในระดับก้าวหน้า

ด้วยแนวทางการดำเนินงานของ MEA ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลาง การปรับเปลี่ยนงานบริการในที่ทำ การไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการยกระดับงานบริการเท่านั้น เพราะนอกจากนี้ MEA ยังคงพัฒนางานบริการผ่านระบบออนไลน์ MEA Smart Service ทั้งในช่องทางเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

#รางวัลGECC #รางวัลศูนย์ราชการสะดวก
#CSR #MEASMARTSERVICE
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ