MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022)

26 กันยายน 2565 109
 วันนี้ (26 กันยายน 2565) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ Change for Good ให้การต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย Sustainability Expo 2022 (SX 2022) โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานอำนวยการจัดงาน ฯ ซึ่งในครั้งนี้ MEA ได้ตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN’s Largest Sustainability Exposition) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 พร้อมองค์กรเข้าร่วมแสดงนิทรรศการกว่า 50 องค์กร มีวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กว่า 100 ท่าน และเครือข่ายธุรกิจที่ยั่งยืนกว่า 200 ราย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 
MEA ในฐานะ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนและประชาชนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สำหรับการจัดงานดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญในการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวความคิดด้านการพัฒนาจากทั้งองค์กรและชุมชนต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละวัน รวมทั้งสิ้น 7 วัน 7 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ ความร่วมมือ (Collaboration) ภูมิอากาศ (Climate) น้ำ (Water) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellbeing) อาหารแห่งอนาคต (Future of Food) นวัตกรรม (Innovation) วันแห่งความมุ่งมั่น (Commitment Day) และสำหรับกระทรวงมหาดไทย มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 บอร์ดนิทรรศการดิจิทัล (Digital Dash Board) SDGs MOI Plus+ ที่รวบรวมผลสำเร็จจากภารกิจการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อครบทุกมิติ มาจัดแสดง กิจกรรมที่ 2 SDGs Live Action เป็นกิจกรรมพิเศษที่จะถ่ายทอดสดจากพื้นที่จริงมายังงานนิทรรศการฯ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริงเสมือนอยู่ในพื้นที่ อาทิ ชุมชน SDGs โก่งธนู ลพบุรี แปลง โคก หนอง นา จาก จ.อุบลราชธานี จ.เชียงราย จ.สุรินทร์ ผ้าไทยใส่ให้สนุก บ้านดอนกอย จ.สกลนคร รวมถึงโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และโครงการดี ๆ อีกมากมาย กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฝึกทดลองปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “พึ่งตน เพื่อโลก เพื่อเรา” โดยมีทั้งการสาธิตวิธีการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนสำหรับคนเมือง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอนให้คนเมืองรู้จักพึ่งตนเอง กิจกรรมสุดท้าย พลาดไม่ได้กับกิจกรรมการกุศล “มหาดไทยปันสุข” นำผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษ ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้ว จากชนบทสู่คนเมือง ได้บุญผ่านการร่วมบริจาคแทนการซื้อสินค้า ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปบริจาคเข้าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงของพระสงฆ์ไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 
ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN’s Largest Sustainability Exposition) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. บริเวณชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
#MOIforSDGs
#MOI_SX2022
#มหาดไทย
#SX2022
#SustainabilityExpo
#กระทรวงมหาดไทย
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข 
#SDGsforAll #ChangeforGood 
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร