MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เปิดบ้านแสดงผลงานด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอาคารควบคุม

23 กันยายน 2565 83

วันนี้ (23 กันยายน 2565) นายอัศวิน ราชกรม ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย MEA ให้การต้อนรับ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน บริษัท โซดิก (ประเทศไทยจำกัด เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอาคารควบคุม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ MEA ให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน นำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

 

#ศึกษาดูงาน

#อนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ